Restrukturyzacja firmy

Pomoc finansowa oraz wsparcie w restrukturyzacji przedsiębiorstw w Kaliszu

Ofertę współpracy budujemy w oparciu o indywidualny charakter działalności naszego Klienta, kierując ją zarówno do przedsiębiorstw w kryzysie, jak i wierzycieli. Do przeprowadzanych projektów restrukturyzacji powołujemy interdyscyplinarny zespół ekspertów, w tym z zakresu modelowania finansowego, doradztwa restrukturyzacyjnego, prawa, zarządzania, podatków i księgowości, doświadczonych negocjatorów oraz analityków rynkowych. Pomagamy firmom na terenie Kalisza. Wskazując na specyfikę i wielowątkowość etapu zmian, jaki wynika z architektury działań restrukturyzacyjnych, zapewniamy:

 • kompleksową obsługę restrukturyzacji w ramach jednej firmy, tj. od etapu decyzji o zamiarze restrukturyzacji do jej wyniku końcowego, uwzględniając wsparcie w pozyskaniu finansowania,
 • kompetencje i bezpieczeństwo realizacji powierzonego nam przez Państwa projektu,
 • stworzenie wyspecjalizowanych, skrojonych na miarę rozwiązań.

Zakres świadczonych usług w ramach procesu restrukturyzacji firm:

 • reprezentacja prawna przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz sporządzanie pism procesowych,
 • audyt przedsiębiorstw, w tym analiza finansowa,
 • analiza strategiczna przedsiębiorstwa w celu identyfikacji skali i rodzaju kryzysu,
 • projekt rozwiązań naprawczych,
 • wsparcie w wyborze formy restrukturyzacji firmy,>
 • doradztwo dla zarządu w zakresie jego obowiązków i odpowiedzialności wobec zagrożenia niewypłacalnością,
 • przygotowanie kompleksowych planów restrukturyzacyjnych, opracowywanie strategii rozwoju i propozycji układowych,
 • modelowanie finansowe oraz analizy inwestycyjne,
 • wsparcie w pozyskaniu finansowania,
 • doradztwo i wsparcie zarządu we wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego,
 • zawieranie porozumienia z wierzycielami, wsparcie negocjacyjne i mediacyjne,
 • koordynacja realizacji poszczególnych rozwiązań,
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie usprawnienia kluczowych obszarów m.in. finansowe, podatkowe, standaryzacji procesów produkcyjnych, marketingowe,
 • wprowadzenie systemu kontroli procesu restrukturyzacji na poziomie strategicznym i operacyjnym, przygotowywanie niezbędnej sprawozdawczości,
 • wsparcie w prowadzeniu spraw księgowo-rachunkowych, kadrowo-płacowych oraz podatkowych,
 • reprezentowanie firmy w postępowaniach restrukturyzacyjnych i radach wierzycieli,
 • pełnienie funkcji zarządcy wobec postanowień sądowych.

Restrukturyzacja firmy z Kancelarią W&W

Mocną stroną naszych specjalistów jest bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Różnorodność projektów, zarówno wobec sytuacji firmy, jak i otoczenia, w którym działa, pozwala nam na korzystanie ze sprawdzonych instrumentów oraz zagwarantowanie najwyższej jakości obsługi w oddłużeniu. Naprawiamy oraz chronimy, budując wzajemne zaufanie, a także wzmacniamy efektywność ich kolejnych przedsięwzięć. Pomagamy w wypełnianiu wniosków restrukturyzacyjnych. Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo zagrożone jest niewypłacalnością – w celu omówienia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią z siedzibą w Kaliszu.