KREDYT RESTRUKTURYZACYJNY - KALISZ

Każdy przedsiębiorca stara się, by jego firma prosperowała, ale niekiedy zdarza się tak, że przedsiębiorstwo traci płynność finansową, co z kolei rodzi problemy w relacjach z wierzycielami oraz kontrahentami i niesie ze sobą zagrożenie w postaci ogłoszenia upadłości. Sposobem na poprawę kondycji firmy, a także wprowadzenie niezbędnych zmian w jej funkcjonowaniu jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa, zaś jednym z najbardziej pomocnych kroków pozostaje kredyt restrukturyzacyjny. W naszej kancelarii w Kaliszu pomagamy zaś przedsiębiorcom w jego uzyskaniu.

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości firmy. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814).

Źródło: Wikipedia – zobacz więcej.

Do rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku – w kancelarii W&W pomagamy w jego przygotowaniu, a następnie przekazaniu, oszczędzając czas naszych Klientów.

Restrukturyzacja kredytu – pomoc dla firm z problemami finansowymi

W sytuacji, w której przedsiębiorstwo ma kłopoty z płynnością finansową, pojawia się problem z terminową spłatą zobowiązań wobec wierzycieli. Wówczas idealnym rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie poważnego zadłużenia jest złożenie wniosku o udzielenie kredytu restrukturyzacyjnego. Umożliwia to zmianę dotychczasowych warunków spłacania zobowiązań finansowych, a przez to efektywniejsze zarządzanie wydatkami firmy. Restrukturyzacja tego rodzaju zwykle wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty rat, ale pozwala na ustalenie korzystniejszych warunków dostosowanych do bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa.

Pomoc specjalistów z Kalisza w uzyskaniu kredytu restrukturyzacyjnego

Nie możesz spłacać rat kredytowych na wcześniejszych warunkach i chcesz zmienić ustalenia związane z ich spłatą? Sprawdź kredyt restrukturyzacyjny! W naszej kancelarii w Kaliszu udzielamy kompleksowego wsparcia w procesie restrukturyzacji firmy, przygotowując niezbędne wnioski oraz inne dokumenty, przekazując je do odpowiednich instytucji, a także negocjując najkorzystniejsze warunki uzyskania kredytu restrukturyzacyjnego. Zapraszamy do współpracy z kancelarią W&W!