Kredyt unijny pod dotację

Kredyt unijny pod dotację jest stosunkowo młodą opcją, jaką otrzymaliśmy od branży bankowej. Kredyt ten pokryje koszty inwestycji wspieranej przez Unię Europejską, oczywiście od strony finansowej do momentu wypłaty dotacji. Kredyt ten zaliczany jest do kredytów pomostowych, które pozwalają pokryć nasz wkład własny na planowaną inwestycję.

Taka pożyczka oferowana jest przez banki przedsiębiorstwom: małym, średnim, ale także grupom firm wspieranych przez programy operacyjne Unii Europejskiej. Takiego typu pożyczka ma z założenia wspomóc w finansowaniu kosztów projektów unijnych. Ogólnie mówiąc wydatków ściśle określonych w programach operacyjnych.

Warto także zaznaczyć, że środki unijne nie pokrywają całości inwestycji, w związku z czym przedsiębiorca powinien liczyć się z potrzebą udziału własnych środków finansowych. Najprościej mówiąc beneficjent powinien posiadać wkład własny na koszty niekwalifikowane, ale wyraźnie wymagane przez projekt.

Jednym z najważniejszych elementów tego kredytu jest forma finansowania danej inwestycji w przedsiębiorstwie, które uzyskało dotację z Unii Europejskiej , ponieważ przedsiębiorca zobowiązany jest do spłaty jedynie odsetek – stosunkowo niewielkich, a kapitał pokrywany jest z dotacji przyznanej nam przez środki unijne. Podczas starania się o przyznanie nam pożyczki pod dotację, bank przede wszystkim wymagać będzie od nas dokumentów potwierdzających rzeczywiste przyznanie nam takiej dotacji.

W przeciwnym wypadku nie mamy co liczyć na otrzymanie takiego kredytu, ponieważ bank nie będzie miał pewności, że taka inwestycja będzie realizowane ze środków unijnych. Dodatkowym plusem zaciągnięcia takiego zobowiązania jest zachowanie płynności finansowej firmy, w okresie zapotrzebowania na inwestycje odpowiadające większej kwocie gotówkowej.

Oszczędności, które w danej chwili posiada firma będą stanowiły zabezpieczenie przyszłości, natomiast kredyt pod dotację pomoże nam zachowa płynność finansową. Banki wystawiają nam promesę kredytową na okres: trzech, sześciu, a nawet dziewięciu miesięcy, co stanowi dla firmy ważny dokument w staraniu się o dotację unijną.

Wraz z wnioskiem należy złożyć dokument potwierdzający fakt, że firma posiada środki na planowany projekt. W przypadku okresu kredytowania, banki przedstawiają nam oferty na różne warunki i możliwości spłaty. Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą specjalizującym się w kredytach unijnych, który przeprowadzi Państwa przez ten skomplikowany proces pozyskania środków.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus