Kredyt restrukturyzacyjny

Kredyt restrukturyzacyjny polega na wprowadzeniu takich zmian w zasadach pierwotnego kredytu, które pozwolą nam dostosować spłaty zadłużenia do aktualnej sytuacji finansowej naszej firmy i doprowadzą do warunków, w których będziemy w stanie spłacić nasze zadłużenia bez konieczności podejmowania działań windykacyjnych.

Taka opcja ma sens w przypadku, kiedy sytuacja finansowa jest zdecydowanie gorsza niż w momencie, w którym przedsiębiorca starał się o kredyt. Sytuacja może pojawić się na przykład w momencie choroby, co może spowodować negatywny wpływ na spłatę kolejnych rat, ponieważ miało to wpływ na obniżenie przychodów przedsiębiorstwa. W tym miejscu warto wspomnieć o warunkach kredytu, które mogą ulec restrukturyzacji.

Na dobrą sprawę jest to każda z opcji proponowanych nam przez bank: termin płatności, wysokość raty, okres spłaty całego zobowiązania, rodzaj zabezpieczenia czy też samo oprocentowanie. Jednym z ważniejszych i najbardziej realnych możliwości obniżenia comiesięcznego zobowiązania jest wydłużenie okresu spłaty zaciągniętego kredytu.

W tym wypadku należy jednak przede wszystkim pamiętać o wzroście sumy odsetek , które będziemy musieli spłacić. Drugim i bardziej korzystnym sposobem restrukturyzacji rat jest zmiana harmonogramu spłat. W niektórych wypadkach dotyczy to tylko zmiany dnia, na który przypada spłata zadłużenia.

Bank w sytuacjach trudnych może zgodzić się na tak zwane „wakacje kredytowe”. Wiążę się to z zawieszeniem spłaty wynikającego zobowiązania na jakiś określony czas np. okres trzech miesięcy lub w specyficznych przypadkach możemy także skorzystać z refinansowania kredytu.

Jest to sytuacja, w której przenosimy nasz kredyt do innego banku, który spłaca nasze zadłużenie  i przedstawia nam znacznie lepsze warunki, niż początkowo otrzymaliśmy od pierwotnego kredytodawcy. W jaki sposób możemy starać się o restrukturyzacje kredytu? Przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku, w którym przedstawimy powody, dla których ubiegamy się o taki kredyt (zdarzenie losowe, które zostanie poparte właściwymi dowodami).

W dalszych krokach bank przeprowadza analizę dokumentów i wydaje nam decyzję. W przypadku kiedy jest ona pozytywna otrzymujemy do podpisania aneks do zawartej wcześniej umowy przedstawiający nowe opcje spłaty kredytu. Doradca w takich kwestiach osiąga znacznie lepsze warunki z racji na doświadczenie i metody negocjacji, dlatego zapraszamy do kontaktu po którym sprawdzimy w jaki sposób będziemy mogli Państwu pomóc.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus