Kredyt konsolidacyjny

Kredytem konsolidacyjnym nazywamy połączenie dwóch lub więcej wcześniej zaciągniętych kredytów w jedną, ujednoliconą pożyczkę, która umożliwia wyrównanie oprocentowania i jednoczesne wydłużenie okresu spłaty zobowiązań. Głównym i najważniejszym motywem stosowania tego typu produktu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi.

Zaciąganie takiego typu kredytu może pomóc nie tylko w odzyskaniu wcześniejszej stabilności finansowej, ale także poprawić obecną płynność i przejrzystość domowych finansów. W szczególności jednak może poprawić kontrolę naszych wydatków. Korzystne warunki pożyczki mogą sprawić , że spłata dotychczasowych zadłużeń będzie kosztowała nas mniej, a dodatkowo nie będziemy zmuszeni o pamiętaniu o spłacie kilku kredytów, które zostaną zastąpione jedną ratą,co stanowi główną istotę kredytu konsolidacyjnego.

Jest to kredyt z celowym przeznaczeniem na spłatę naszych wcześniejszych zobowiązań. Może posłużyć na spłatę: kredytów gotówkowych, kredytów na samochód, a nawet kart kredytowych. Do ważnych elementów podczas zaciągania takiego zobowiązania należy terminowe regulowanie naszych dotychczasowych rat. W takim przypadku możemy być pewni, że instytucja udzielająca nam kredytu sprawdzi, czy rzetelnie wywiązywaliśmy się z obowiązków.

Jeżeli taka sytuacja miała miejsce to dodatkowo możemy liczyć na podwyższenie wysokości kredytu niż suma zobowiązań jakie posiadamy. Dzięki czemu możemy liczyć na zwiększenie płynności finansowej. Przy zaciąganiu kredytu konsolidacyjnego należy liczyć się z redukcją oprocentowania kredytowego, co będzie stanowiło nie tylko zmniejszenie kosztów kredytu, ale w szczególności jego raty, która będzie mniejsza, niż suma dotychczas spłacanych zobowiązań.

Istnieją też inne sposoby obniżenia wartości rat, ale wiąże się to z wydłużeniem okresu kredytowania, co spowoduje zmniejszenie raty, ale patrząc ogólnikowo zdecydowanie wzrośnie całkowity koszt kredytowania, co w naszej opinii nie należy do głównego celu kredytu konsolidacyjnego.Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że przez zaciągnięciem takiej pożyczki należy sprawdzić czy w naszych dotychczasowych zobowiązaniach nie figuruje klauzula dotycząca prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Pamiętajmy także, iż nie każda konsolidacja może być korzystna i z założenia może być dobrym rozwiązaniem. Poszczególne propozycje różnych banków znaczącą mogą się od siebie różnić, dlatego zalecamy rozważność i skontaktowanie się z naszym doradcą, który porówna wszystkie dostępne opcje kredytu odnawialnego w Polsce

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus